ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΙΔΟΥ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ Ο.Ε.Παυσανίου 2 & Αριστομένους, Καλαμάτα, Επικοινωνία: 2721027070

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Καλωσήρθατε στο Clickinbeauty.gr

Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες

Ο διακομιστής (web server) του clickinbeauty.com καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες όπως τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των πλοηγών (browsers) με μοναδικό σκοπό την καλύτερη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος clickinbeauty.com. Οι πληροφορίες αυτές είναι εξ'ολοκλήρου ανώνυμες και δε δύναται να προσδιοριστουν τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη.

Cookies

Cookies είναι τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη και αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας. Ο λόγος ύπαρξης των cookies είναι απλά για να αποθηκεύσουν κάποια χρήσιμη πληροφορία ώστε την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκευθεί την ιστοσελίδα να κάνουν την περιήγηση του πιο εύκολη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα clickinbeauty.com χρησιμοποιεί cookies που δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, οι περισσότεροι browsers δέχονται τα cookies αυτόματα ενώ και ο πελάτης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του ώστε να  αποτρέπει την αποθήκευση τους. Χωρίς την χρήση των cookies ο χρήστης δε μπορεί να πραγματοποιήσει αγορά αλλά φυσικά μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα του clickinbeauty.com.

Προσωπικές Πληροφορίες

Για την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο του κάθε χρήστη/αγοραστή, το clickinbeauty.com ζητά προσωπικά δεδομένα του χρήστη όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email.  Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ του clickinbeauty.com και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

Tο clickinbeauty.com δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το clickinbeauty.com και αφορούν τον πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και την ενημέρωσή του γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες του clickinbeauty.com αποκλειστικά.

Tο clickinbeauty.com δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται με νόμιμο τρόπο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών. Παρόλαυτα, το clickinbeauty.com δε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω τρίτων δικτύων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.Το clickinbeauty.com θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο πελάτης απευθυνόμενος εγγράφως προς το clickinbeauty.com έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων το clickinbeauty.com δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το clickinbeauty.comκαλείται να εκπληρώσει υποχρέωση του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.